Raves IT B.V. is een bedrijf dat onder andere is gespecialiseerd in het ontwikkelen en ontwerpen van software voor de asbestbranche. Alle modules zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met deskundigen uit deze branche. En kunnen worden aangepast aan de persoonlijke wensen van de opdrachtgever.

Het nieuwste product van Raves IT B.V. is het Managing Asbestos Information System. Kortweg MAIS genoemd.

MAIS bestaat uit verschillende modules die naadloos op elkaar aansluiten. Alle modules tezamen vormen een prima management tool voor asbestinventarisatie bedrijven en borgen een kwalitatief hoog traject vanaf offerte stadium tot aan de afronding en archivering van de projecten.

Module I

Module I is de feitelijke rapportgenerator.

Hier worden alle brongegevens ingevoerd, de foto’s geplaatst en alle andere relevante zaken zoals bijvoorbeeld de SMA-rt certificaten, plattegronden en analysecertificaten.

Brongegevens kunnen desgewenst op locatie worden verwerkt middels een tablet of I-pad.

Vervolgens worden deze gegevens samengevoegd tot een rapport in een door de opdrachtgever gewenst format welke uiteraard voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn in de SC-540.

Ook de medewerkers, de klanten en de geaccrediteerde laboratoria worden in deze module verwerkt.

Module II

Met module II is het mogelijk om een intake en offerte op te stellen, deze kunnen na goedkeuring direct naar de opdrachtgever worden verzonden. Ook kan hiermee de melding aan de CKI worden gedaan en een Project Dossier worden opgesteld.

Module III

Met module III tenslotte kan de status van de projecten worden bijgehouden ( bijvoorbeeld offerte, lopend, afgerond en archief) en kunnen de uren van de medewerkers worden ingevuld.

Voordelen van MAIS

Door gebruik te maken van MAIS wordt een uniforme manier van werken en rapporteren gerealiseerd. Het risico van fouten door het veel gebruikte “knippen en plakken” wordt hiermee voorkomen.

Alle gegevens van het project behoeven maar één keer te worden ingevuld. MAIS zoekt zelf de gegevens bij elkaar en verwerkt deze op de juiste plaats in de rapportage.

Tevens is het mogelijk om bepaalde parameters zelf in te voeren en te veranderen. Dit houdt in dat men als gebruiker niet afhankelijk is van de software ontwikkelaar. Variabele gegevens zoals medewerkers en het niveau waarop deze medewerkers toegang hebben, kunnen door de gebruiker zelf worden aangegeven. Maar ook de lijst van toepassingen, omschrijvingen, beperkingen en uitsluitingen zijn door de gebruiker zelf aan te passen. Hier is dus niet de inzet van een dure IT specialist voor nodig.

Module I , de rapportgenerator, is als los component beschikbaar.

Het totale pakket, module I, II en III, is een management tool waarmee het gehele proces kan worden bijgehouden van aanmelding bij de CKI tot aan de facturatie. Zaken zoals urenregistratie, zowel per project als per medewerker, is hier bij mogelijk.

Het grote voordeel van MAIS is dat het op uw eigensysteem draait en niet ergens in een cloud welke beheerd wordt door een partij die dat mogelijk ook voor andere SC-540 gecertificeerde bedrijven doet. Ons motto is : “UW GEGEVENS BLIJVEN UW GEGEVENS”

Verder is het mogelijk om een service contract af te sluiten, zodat aanvullende wensen of wijzigingen in de SC-540 en andere relevante wetgeving (zoals bijvoorbeeld bij de nieuwe grenswaardes), die een aanpassing in de rapportage vereisen op uw verzoek kunnen worden verwerkt.